Przedsiębiorstwo ELMAR-ELECTRIC zrealizowało, jak również jest na etapie realizacji wielu projektów elektrycznych i teletechnicznych. Na bieżąco, kompleksowo wykonujemy szereg budów zleconych przez firmy, które zaufały naszej wiedzy i doświadczeniu i są naszym stałym Klientem. Jak każda firma działająca w sektorze usług bierzemy aktywny udział w przetargach przez co wychodzimy naprzeciw stawianym oferentom wymogom przetargowym. 

 

Oprócz realizacji różnorodnych inwestycji w regionie sąsiednich województw bierzemy również czynny udział w budowaniu naszego miasta. Ostatnie nasze realizacje to udział w budowie głównych ulic miasta poprzez budowę oświetlenia i sieci energetycznych w zadaniach:

·        Przebudowa ulic oraz obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I – od Placu Słowiańskiego do ulicy Obrońców Pokoju

·        Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu od skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – Hetmańska – Armii Krajowej – 12-go Lutego do skrzyżowania ulic 12-go Lutego – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska.

 

Zbudowaliśmy również oświetlenie osiedla Zatorze, ulicy Zamkowej, ciągu pieszego i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Fromborskiej. 

Powyższe jest tylko częścią naszej działalności. Wykaz pozostałych realizacji jest możliwy do przekazania na życzenia klienta.